Sema Zenema Film ve Müzik Üretim'i

Kendine öz yeni tarz bir müzik!

Eski ozanların Allah aşkından ilham alanların bir başka türü - Ben Neyim Sensiz - ما أنا بدونك
A Rumi inspired mystical and inspirational song - What am I without You.

This song is related to the music of the old poets who were inspired by the love of and to God. The subjects of Hülya Friebe's art works are mysticism and include deep and meaningful pieces in three languages, Turkish, English, German.
Rumi, the 13th-century Persian poet and mystic, often wrote about the power and importance of devotion in spiritual practice. He believed that true devotion was essential for connecting with the divine and experiencing the ultimate truth. Rumi would likely emphasize the profound transformative power of devotion, how it can lead one to a deeper understanding of oneself and a deeper connection with the divine. He might also emphasize the need for unwavering commitment and surrender in order to truly experience the transformative power of devotion. Ultimately, Rumi would likely encourage his followers to embrace and cultivate devotion in their spiritual journeys as a path to enlightenment and union with the divine.
Hülya Friebe is a female composer born and grown up in Germany, song writer, singer and producer. “Ben neyim sensiz” means “What am I without you”. The divine grace is reflected in the servant who tells of a love story between God and mankind that started with the creation of Adam - and mankind still tries to find the way how to serve God wholeheartedly.
Hülya Friebe is a rare kind of an artist, famous in Germany, composes songs in three languages and works for peace and harmony between cultures and religions. With her husband, Dr. Rafael Friebe, she owns the film and music production company "sema zenema".
Hülya had a concert with Sami Yusuf in Istanbul. Trailer: https://samiyusufofficial.com/istanbulda-sami-yusuf-ruzgari-esti/

Hülya Friebe'nin diğer şarkıları

Ben neyim sensiz, Hülya Friebenin eserlerinden.

 

Illahi türü, Allah ile insanın arasındaki aşk hikayesini anlatan ve Ademin yaradılışında başlayan, özlem dolu hizmetde kendini bulmaya çalışan kulu yansımakta.

 

Yüzyıl Pers şair ve mistik Rumi, sıkça manevi pratikte bağlılığın gücü ve önemi hakkında yazmıştır. Gerçek bağlılığın ilahi ile bağlantı kurmak ve nihai gerçeği deneyimlemek için esas oluğuna inanmıştır. Rumi, bağlılığın derin bir dönüştürücü güce sahip olduğunu vurgulayabilir, nasıl kendimizle derin bir anlayışa ve ilahi ile derin bir bağlantıya ulaşabileceğimizi gösterebilir. Aynı zamanda gerçek bir dönüştürücü gücü deneyimlemek için kararlılık ve teslimiyetin gerekli olduğunu vurgulayabilir. Sonuç olarak, Rumi takipçilerine aydınlanmaya ve ilahi ile birliğe giden yol olarak manevi yolculuklarında bağlılığı benimsemelerini ve geliştirmelerini teşvik edebilir.

 

Hülya Friebe almanyada bilinen, üç dilde şarkı besteleyen, kültür ve dinler arasında barış ve huzur saglama çabasında çalışan bir nadir bulunan sanatcı. Kocası Dr. Rafael Friebe ile birlikte bir filim ve müzik produktionu "sema zenema" adlı şirketin saibi. Sanat eserlerinin konuları mystic derin içerili anlamlı parçalar üç dilde, türkçe, ingilizce, almanca.

 

 

 

3 Awards of Merit in the Accolade Global Film Festival Categories:

- Islamic Theme
- Religion / Ethics- Islamic Filmmaker

 

 

 

Honorable Mention in the Indo Dubai International Film Festival

- Music Video

Şarkı sözleri:

Toprağı adem yapan, canimi sen verensin.
Kan topağından olan, bedenin efendisi.
Beni bana anlatan yüreğimin sesisin
Beni bana anlatan yüreğimin sesisin
Ruhu bedene koyan ruhlarin efendisi
[Aaa] Mevlam sensin, tek yolum sensin

[Aaa] sevdam sensin, ben neyim sensiz

Aleme ışık olan, o rahmeti verensin
Aleme ışık olan, o rahmeti verensin
Izin ver kölen olam ömrümün sebebisin
[Aaa] Mevla'm sensin Tek yolum sensin
[Aaa] sevdam sensin Ben neyim sensiz

Onu gördü ilk an, gönlümü ona verdim.
Onu gördü ilk an, gönlümü ona verdim.
Sensin onu yaradan, yücelerden yücesin.
[Aaa] Mevlam sensin, tek yolum sensin
[Aaa] sevdam sensin, ben neyim sensiz
[Aaa] Mevla'm sensin Sonsuzluk sensin
[Aaa] sevdam sensin Ben neyim sensiz?

Seni bekler dururum şu beden kafesinde
Seni bekler dururum şu beden kafesinde
Aşkimda ulaşırim köşkünün köşesine
[Aaa] Mevlam sensin, tek yolum sensin
[Aaa] Sevdam sensin, ben neyim sensiz
[Aaa] Mevla'm sensin Sonsuzluk sensin
[Aaa] sevdam sensin Ben neyim sensiz?

Lyrics ENGLISH:

You are the one who made the soil to Adam and gave my life.
You are the one who made the soil to Adam and gave my life.

The one who is made of a blood clot, the master of the body.


You are the voice of my heart that tells me about me
You are the voice of my heart that tells me about me
The lord of souls who puts the soul into the body

[Aaa] You are my Creator, you are my only way
[Aaa] you are my love, what am I without you

 

You are the light to the world and the giver of mercy.

You are the light to the world and the giver of mercy.

Let me be your servant, you are the reason for my life
[Aaa] You are my Creator, you are my only way
[Aaa] you are my love, what am I without you?

 

The first moment I saw him, I gave my heart to him
The first moment I saw him, I gave my heart to him

(But) You are the one who created him, you are the Almighty.

[Aaa] You are my Creator, you are my only way
[Aaa] you are my love, what am I without you
[Aaa] You are my Lord, you are Eternity
[Aaa] you are my love, what am I without you?

 

I keep waiting for you in this the cage of this body
I keep waiting for you in the cage of this body

With my love, I reach the corner of your palace
[Aaa] You are my Creator, you are my only way
[Aaa] You are my love, what am I without you?
[Aaa] You are my Lord, you are Eternity
[Aaa] you are my love, what am I without you?


Biziz biz biriz - Hülya

biziz biz biriz

 

Gerçek güzellik, gözün görebildiğinden daha derinde yatar.

 

Aşıkların yolu, arayışta olmak, özlem ile taşan kalbler gerçek ilahi aşkı bulanakadar. O gõnùlleri birleştirendir. Bu müzik klibi Türkiye genelinde çekildi - örneğin İstanbul, Konya, Antalya vb. Hülya'nın şarkısı aşıkların yolunu - yaratıcıya ve yaratılışa duyulan sevgiyi anlatıyor. Hülya'nın aşk, özlem ve kayıp üzerine yazdığı sözler, Rumi'nin şiirlerinden esinlenmiş ve etkilenmiştir. Yönetmen Rafael Ebu Bekir Friebe bu canlı ve romantik müzik videosunda Türkiye'nin canlılığını, insanlarını ve Tanrı'nın yaratılışını gösteriyor. Hülya'nın eserleri 13. yüzyıl şairi Rumi'nin güzel ve derin eserlerinden ilham aldığı için aşk, ruhaniyet ve kişisel büyüme konularını araştırmaktadır. Şarkı, Rumi'nin şairane dilini ve imgelerini kullanarak onun sözlerini modern bir müzikal kompozisyona ustalıkla işliyor. Güçlü dizeler ve duygusal melodiler aracılığıyla şarkı, Rumi'nin bilgeliği ve felsefesinin özünü yakalayarak dinleyicileri hayatın ve aşkın derin yönleri üzerinde düşünmeye davet ediyor. Rumi'nin zamanı aşan ve evrensel mesajlarına bir saygı duruşu niteliğinde olan şarkı, farklı nesiller arasında yankı uyandıran çağdaş bir yorum sunmaktadır.

 

Bir resim, bir anı zamanında yakalayabilir ama gerçek güzellik gözün görebileceğinden ötededir. Daha derinlere bak, yüzeyin ötesine geç ve hayatın ve sevginin özünü bulacaksın.

 

-- A picture can capture a moment in time, but true beauty lies beyond what the eye can see. Look deeper, beyond the surface, and you will find the essence of life and love --

 

This music clip was filmed all over Turkey - e. g. Istanbul, Konya, Antalya etc. Hülya's song is about the path of the lovers - love for the creator and the creation. Hülya's lyrics about love, longing, and loss are based upon and influenced by Rumi's poems. The director Rafael Ebu Bekir Friebe shows the liveliness and oneness of Turkey, its people, and God's creation in this vivid and romantic music video. The song, inspired by the beautiful and profound works of the 13th-century poet Rumi, explores themes of love, spirituality, and personal growth. The lyrics draw on Rumi's poetic language and imagery, seamlessly weaving his words into a modern musical composition. Through powerful verses and emotive melodies, the song captures the essence of Rumi's wisdom and philosophy, inviting listeners to reflect on the deeper aspects of life and love. It serves as a tribute to the timeless and universal messages of Rumi, offering a contemporary interpretation that resonates with audiences across generations.